Setki spraw

zakończonych sukcesem

Telefon 24h/7

883 128 128

  • Wywiad czarny to zdecydowanie najbardziej „mętne” techniki, dlatego też wzbudza on największe kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że taki wywiad to po prostu szpiegostwo i jawne działanie poza granicami prawa. Podstawowym celem w tej „zabawie” jest pozyskanie tajnych informacji, bez poszanowania jakichkolwiek reguł – w tym przypadku liczy się wyłącznie cel, a sposób w jaki go osiągamy, […]

  • Wywiad szary z pewnością nie jest białą, czystą, niewinną i całkowicie bezpieczną na wywiadowcy metodą pozyskiwania informacji, bowiem łączy w sobie źródła całkowicie legalne i ogólnodostępne z tymi, do których dostęp jest nieco utrudniony i aby go uzyskać, należy nagiąć pewne reguły do własnych potrzeb. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z balansowaniem na granicy […]

  • Biały wywiad zalicza się do w pełni legalnych metod pozyskiwania informacji przez detektywa. Podczas jej stosowania sięga się wyłącznie do źródeł ogólnodostępnych. Do takowych zalicza się rejestry czy dane zgromadzone w rozmaitych instytucjach – samodzielnie lub w wyniku podjęcia kontaktu z odpowiednim pracownikiem. Niezwykle zasobnym i coraz bardziej popularnym źródłem informacji, a właściwie kopalnią wiedzy […]

  • Prywatny detektyw to człowiek, który po prostu musi wiedzieć, bo przede wszystkim właśnie na tym polega jego praca. Podstawowe metody zdobywania informacji to wywiad, w zakres którego wchodzą liczne techniki – jak się za chwilę okaże, nie wszystkie są całkowicie zgodne z prawem. Dobrze przeprowadzony wywiad musi opiera się on na pewnych, jasno określonych zasadach, […]

  • Czasami dowody to jednak nie wszystko. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których dodatkową pomocą dla jednej ze stron mogą okazać się zeznania świadków. Trudno jednak skłonić rodzinę lub przyjaciół do składania zeznań obciążających jednego z małżonków, a poza tym zdecydowanie bardziej wiarygodnie w oczach sądu prezentuje się osoba „z zewnątrz”, spoza rodziny czy kręgu bliższych […]

  • Wiele, a właściwie większość małżeństw, w których (przynajmniej) jedna strona dopuściła się zdrady, po prostu się rozpada. Część zdradzonych i zdradzających osób decyduje się na rozwód z orzeczeniem o winie. W takich przypadkach niezbędne jest okazanie dowodów, tym bardziej w sytuacji, gdy strona dopuszczająca się zdrady nie przyznaje się do niej i odmawia zgody na […]

  • Jak rozpoznać, że nasz partner dopuszcza się zdrady? Jeden z symptomów to brak uwagi, którą niegdyś strony obdarzały się wzajemnie – podobne zachowanie może oznaczać, że mąż czy żona zakochali się w innej osobie. Niepokojąca może być również nagła zmiana rytmu dnia i przyzwyczajeń czy niespotykane dotąd agresywne zachowania, będące wynikiem odczuwanego poczucia winy. Podejrzenia […]

  • Małżeństwo nie jest sielanką – w każdym związku pojawiają się problemy i nie ma na tym świecie chyba nikogo przy zdrowych zmysłach, kto odważyłby się polemizować z podobnym stwierdzeniem. Można i należy zażegnywać kryzysy i eliminować kłopoty, jednak uniknąć ich po prostu się nie da. Rozmaite pary radzą sobie z nimi na różne sposoby, jednak […]

  • Ludzie z „branży” twierdzą, że do niedawna większość spraw, z jakimi potencjalni klienci zgłaszali się do agencji detektywistycznych, dotyczyła zdrad małżeńskich. Dziś prywatni detektywi coraz częściej pracują nad kwestiami związanymi z nieuczciwą konkurencją, jednak zdrady wciąż są „na topie”. Co ciekawe, właśnie z tego powodu rozpada się największa część małżeństw. Wielu zdradzanych żywi pewne podejrzenia, […]

  • Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że detektyw nie ma prawa stosować wobec osoby schwytanej na gorącym uczynku środków przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałka itd.), może jedynie obezwładnić schwytanego i czekać na przyjazd policji – mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. zatrzymaniem obywatelskim, którego może dokonać w podobnej sytuacji każdy obywatel. Detektyw, który […]