Biały wywiad zalicza się do w pełni legalnych metod pozyskiwania informacji przez detektywa. Podczas jej stosowania sięga się wyłącznie do źródeł ogólnodostępnych. Do takowych zalicza się rejestry czy dane zgromadzone w rozmaitych instytucjach – samodzielnie lub w wyniku podjęcia kontaktu z odpowiednim pracownikiem. Niezwykle zasobnym i coraz bardziej popularnym źródłem informacji, a właściwie kopalnią wiedzy na temat różnych osób jest Internet, a w szczególności media społecznościowe. Publicznie dostępne treści publikowane na poszczególnych profilach pozwalają na wyciągnięcie licznych wniosków. Podstawowe źródła danych pozyskiwanych w wyniku przeprowadzenia białego wywiadu to: Internet, media, rejestry państwowe (Księgi Wieczyste, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestry pojazdów, Ewidencja Działalności Gospodarczej), rejestry prywatne (książki telefoniczne, powszechnie dostępne materiały o charakterze reklamowym, tzn. broszury, ulotki, zawartość oficjalnych stron internetowych itd., źródła informacji politycznych (Rejestry Partii Politycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwa Sejmu RP i Senatu RP, Ewidencja Partii Politycznych itd.).

Odpowiedz