Czasami dowody to jednak nie wszystko. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których dodatkową pomocą dla jednej ze stron mogą okazać się zeznania świadków. Trudno jednak skłonić rodzinę lub przyjaciół do składania zeznań obciążających jednego z małżonków, a poza tym zdecydowanie bardziej wiarygodnie w oczach sądu prezentuje się osoba „z zewnątrz”, spoza rodziny czy kręgu bliższych i dalszych znajomych. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o to, że człowiek niezaangażowany emocjonalnie w sprawę ma trzeźwy i stosunkowo obiektywny ogląd sytuacji, dlatego może skupiać się na przedstawianiu faktów, nie zaś domysłów i przypuszczeń, często wynikających z sympatii lub antypatii żywionej wobec jednej ze stron.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/ideasun/investiga.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Odpowiedz