Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że detektyw nie ma prawa stosować wobec osoby schwytanej na gorącym uczynku środków przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałka itd.), może jedynie obezwładnić schwytanego i czekać na przyjazd policji – mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. zatrzymaniem obywatelskim, którego może dokonać w podobnej sytuacji każdy obywatel. Detektyw, który respektuje nałożone na niego ograniczenia, nie przekracza swoich uprawnień, ale po prostu wzywa odpowiednie służby i przekazuje im osobę dopuszczającą się łamania prawa, którą wcześniej obezwładnił.

Jeśli zauważamy, że zatrudniony przez nas prywatny detektyw nie respektuje obowiązujących go norm, a wręcz jawnie przekracza swoje uprawnienia, możemy, a nawet powinniśmy dla dobra własnego i sprawy, na której rozwiązaniu nam zależy, zawiadomić policję. Etyka zawodowa to niezwykle istotny czynnik w pracy prywatnego detektywa.

Odpowiedz