Niestety badania genetyczne przeprowadza się również w celu ustalenia tożsamości. Chodzi tutaj nie tyle o osoby zmarłe, ile raczej o sprawców przestępstw lub sabotażu. Analizę DNA w podobnych przypadkach wykonuje się na podstawie próbek pozostawionych na używanych przez potencjalnego przestępcę przedmiotach, jak na przykład szklanka, rękawiczka itd. Podobne badanie zlecają bardzo często bohaterowie filmów i seriali kryminalnych – policjanci lub detektywi, którzy na podstawie szczątkowych dowodów bardzo szybko wykrywają sprawcę zabójstwa lub innego, niemal równie haniebnego czynu.

Odpowiedz