Kolejny etap to zawiadomienie policji, jednak jak już powiedziano, funkcjonariusze nie zajmują się zaginięciami w sposób kompleksowy, dlatego niezwykle ważne jest podjęcie działań wymienionych powyżej. Na policji należy powiedzieć absolutnie wszystko, co wiemy na temat zaginięcia – zatajanie i pomijanie informacji może bardzo zaszkodzić człowiekowi, którego poszukujemy. Poza tym warto uzyskać numer telefonu funkcjonariusza przydzielonego do sprawy, by móc skontaktować się z nim, gdy tylko przypomnimy sobie coś, co wyda nam się istotne dla sprawy. Ogromne znaczenie ma również wykonywanie poleceń policjanta, który posiada rozległą wiedzę na temat zaginięć i chce pomóc – warto mu tego nie utrudniać, jeśli zależy nam na tym, by zaginiony się odnalazł.

Odpowiedz