Wbrew obiegowym opiniom z usług prywatnego detektywa korzystają nie tylko osoby, które podejrzewają swoje drugie połówki o zdradę, ale również ci, którzy żywią pewne podejrzenia względem zamiarów konkurencji biznesowej albo chcą sprawdzić potencjalnego kontrahenta lub przyszłego pracownika, który miałby zajmować ważne stanowisko. W takich przypadkach liczą się wszystkie informacje podane w poprzednim paragrafie, ale w odniesieniu raczej do grupy niż do jednostki, a także kilka dodatkowych kwestii, o których poniżej.

Detektyw z chęcią zapozna się na przykład z umowami, fakturami oraz innymi dokumentami, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Zatrudniany przez nas specjalista z pewnością zechce także dowiedzieć się jak najwięcej o biznesowych relacjach, jakie łączą nas z osobą lub osobami, wobec których żywimy pewne podejrzenia. Znaczenie mogą mieć także interesy zupełnie niezwiązane z nami, jakie prowadzi nasz kontrahent lub pracownik. Jeśli zataimy tego rodzaju informacje, czas oczekiwania na pożądane efekty może się niestety wydłużyć, podnosząc jednocześnie koszty.

Odpowiedz