Setki spraw

zakończonych sukcesem

Telefon 24h/7

883 128 128

  • Czy funkcjonariusze policji i prywatni detektywi nie wchodzą sobie w drogę, pracując nad tą samą sprawą? Nierzadko zdarza się, że przedstawiciele zarówno jednej, jak i drugiej grupy wchodzą sobie w drogę, jednak istnieje pomiędzy nimi pewna zasadnicza różnica. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia muszą zająć się konkretnym przypadkiem i robią to z urzędu, najczęściej nie mając […]

  • Jeśli chodzi o agencje detektywistyczne, mają one zdecydowanie mniejsze uprawnienia niż policja, a wspomnianą kwestię reguluje specjalna ustawa o usługach detektywistycznych. Swoją drogą, na jakiekolwiek normy prawne trzeba było czekać do 2001 roku, podczas gdy „branża” rozwijała się w Polsce od czasów, które nastały po transformacji ustrojowej. Działalność tego rodzaju to w chwili obecnej po […]

  • Policjanci swoje działania muszą wykonywać w granicach, jakie wyznacza ustawa o policji. Znajdują się w niej reguły i procedury, a także pewne przywileje, jakimi cieszą się funkcjonariusze. Policjant w uzasadnionych przypadkach może w majestacie prawa zatrzymać podejrzanego, wejść do jego mieszkania, przeszukać je itd. – czynności dozwolonych istnieje znacznie więcej. Funkcjonariusz może także legitymować, oczywiście […]

  • Ogromna część pracowników, a wielu przypadkach także właścicieli biur i agencji detektywistycznych to byli funkcjonariusze policji, którzy odeszli na emeryturę lub opuścili służby mundurowe ze względu na inne przyczyny. Właśnie dlatego, choć uprawnienia są różne, to metody działania fachowców z obu grup bywają zbliżone. Jednak najważniejsza zdaje się być w tym przypadku zbieżność celów – […]

  • Czasy, gdy podstawowym narzędziem podsłuchiwania była szklanka przykładana do ściany, minęły bezpowrotnie i nigdy nie powrócą. Dziś urządzenia służące do inwigilacji są wyjątkowo małe, dyskretne i niezwykle trudne do zlokalizowania, a dla laika – nawet do zidentyfikowania. Ukrywa się je w niepozornych przedmiotach znajdujących się w pomieszczeniu, a także montuje w niedostępnych miejscach. Jak wykryć […]

  • Dziś niemal w każdej branży mamy do czynienia ze zjawiskiem specjalizacji, tzn. nabierania biegłości w bardzo wąskiej dziedzinie. W agencjach detektywistycznych zatrudnieni są fachowcy od negocjacji, ludzie zajmujący się sprawami gospodarczymi czy informatyką śledczą. Dzięki dokładnej znajomości poszczególnych obszarów oraz dzięki umiejętności pracy w grupie pracownicy nowoczesnych agencji detektywistycznych działają sprawnie, skutecznie i w krótkim […]

  • Na czym konkretnie polega praca prywatnego detektywa? Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się zapewne wielu z nas, to tropienie zdrad małżeńskich i gromadzenie materiału dowodowego. Rzeczywiście, wiele zleceń jakie realizują agencje detektywistyczne, właśnie na tym polega, jednak wachlarz usług okazuje się być znacznie szerszy. Nie sposób nie wspomnieć o zdobywaniu materiałów do testów DNA, szukaniu ludzi […]

  • Jeśli chodzi o wygląd prywatnego detektywa, jedno jest pewne – taki człowiek po prostu nie może być przesadnie wyrazisty na tle otoczenia, w którym aktualnie się znajduje. Właściwie powinien być podobny „zupełnie do nikogo”, ponieważ zbyt charakterystyczny osobnik po prostu nie może dyskretnie obserwować figuranta. Dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta, jednak dla porządku zostanie tutaj […]

  • W naszym kraju prywatnym detektywem może zostać człowiek, który posiada polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych, ukończył 21 lat, a także zdobył przynajmniej średnie wykształcenie. Tym co uniemożliwia pracę we wspomnianym zawodzie, jest skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. Niezwykle istotną, o ile nie najistotniejszą kwestią są predyspozycje fizyczne i […]

  • Prywatny detektyw to człowiek poszukujący prawdy i udzielający pomocy ludziom, którym zależy na ujawnieniu tego co jest skrzętnie skrywane. Człowiek, o którym mowa, pojawia się wszędzie tam, gdzie sami nie potrafimy albo z pewnych przyczyn nie chcemy interweniować. Gromadzi dowody i potwierdza nasze przypuszczenia lub wykazuje ich nieprawdziwość – zdaje się, że wszystko jest lepsze […]